TDCD002 - CD (1997)
Bison
Naken, blottad och blek

Smakprov [tanka hem]

Mer info
www.bison-stockholm.com

1. Motvals
2. Ment
3. Lost in space
4. Laster & lustar
5. Specialaren
6. Nickedockeland
7. Ännu bätre upp
8. Vad hon aldrig får
9. Ångesta centrum
10. Hunden och benet
11. Mördarsniglar
12. Gristunga
13. Vittring
14. Wrestling
15. Rätt plats, fel tid