GKCD01 - CDm (2008)
Greta Kassler
Människovärdet

Film [Titta]

Mer info
www.gretakassler.net

I sammarbete med Buzzbox Records

1. Äganderätt
2. Stjärnfall
3. Lever du?
4. Hög på hat
5. Snabba cash!
6. Mission